Nu te costă nimic să faci un om fericit!

Regulament campanie de Paște:

Aceasta campanie se rulează cu scopul de a susține persoanele fără adăpost din Timișoara, care s-au adresat Azilului de Noapte “Pater Jordan”. Din fiecare produs achiziționat în perioada 10-13 aprilie, care respectă regulile acestui contract, o sumă de 10 lei va fi reținută pentru asigurarea unei mese tradiționale în ziua Sfintei Sărbători de Paște. Masa va cuprinde produse precum ouă vopsite, cozonac, specifice tradiției pascale.

 

Capitolul 1 – Organizator

(1) Organizatorul Campaniei „Nu te costă nimic să faci un om fericit!” (denumită în cele ce urmează “Campania”) este Viva Facilities SRL cu sediul în Com. Giroc, Calea timișoarei nr.72, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J35/1699/2010, cod unic de înregistrare RO 27630504, cont IBAN RO53BTRL03601202W38678XX, banca Transilvania, denumită în continuare „Organizator”.

(2) Decizia de derulare a acestei Campanii conform regulilor din prezentul regulament este finală și obligatorie pentru toți participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial (denumit în continuare „Regulament Oficial”), prin întocmirea unui act adițional.

 

Capitolul 2.Durata campaniei și aria de desfășurare

(1) Campania este organizată si desfășurată pe întreg teritoriul României, în perioada 10 aprilie 2017 – 14 aprilie 2017 ora 16:30, inclusiv (ora României), denumită în continuare „Perioada Campaniei”, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

(2) În situația în care Organizatorul decide să scurteze / să prelungească aceasta Campanie, acest fapt va fi adus la cunoștință publică, prin modalitățile prevăzute la Cap.4

(3) Toate premiile acordate în cadrul acestei Campanii trebuie să fie revendicate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial, în caz contrar acestea nu mai sunt datorate de către Organizator.

 

Capitolul 3. Dreptul la participare la Campanie

(1) Campania se adresează tuturor persoanelor fizice, care au împlinit vârsta de 18 ani până la data de  14 aprilie 2017 (inclusiv), cetățeni români, cu domiciliul stabil / reședinta în România și care acceptă termenii și condițiile prezentului Regulament Oficial (denumiți în continuare „Participanți”).

(2) Nu pot participa la aceasta Campanie angajații companiei organizatoare, precum și nici membrii familiilor tuturor acestora (soț / soție, copii, părinți, frați / surori).

(3) Organizatorul îți rezervă dreptul de a înlătura orice tentativă de fraudă prin restricționarea accesului de a participa la această Campanie a persoanelor care încearcă să fraudeze.

(4) Participarea la aceasta Campanie implică cunoașterea și acceptarea integrală și neechivocă a prezentului Regulament Oficial.

 

Capitolul 4. Regulamentul Campaniei

(1) Campania se va derula conform cu prevederile prezentului Regulament Oficial, acesta fiind obligatoriu pentru toti participantii.

(2) Regulamentul Campaniei este disponibil gratuit pe perioada de desfasurare, pe http://www.vivafacilities.ro/blog/?p=240. 

(3) Organizatorul își rezervă dreptul de a completa și / sau schimba prezentul Regulament Oficial pe parcursul derulării campaniei, completarea și/sau modificarea urmând a fi aduse la cunoștință publicului prin modalitățile prevăzute la Art. 4, alin. (2).

 

Capitolul 5. Modalitatea de desfățurare a campaniei

(1) Campania se desfășoara prin intermediul site-ului oficial al Organizatorului: http://vivafacilities.ro/, pagina de facebook https://www.facebook.com /vivafacilities/  si telefonic.

 

(2) Pentru a participa la aceasta Campanie, participanții trebuie:

–       să acceseze pagina produselor de pe http://vivafacilities.ro/ .

–       să aleagă produsul de care are nevoie din cele de pe stoc care sunt:

Vestiare:

http://www.vivafacilities.ro/vestiare-metalice/679/545

http://www.vivafacilities.ro/vestiare-metalice/679/457

http://www.vivafacilities.ro/vestiare-metalice/679/458

http://www.vivafacilities.ro/vestiare-metalice/679/461

http://www.vivafacilities.ro/vestiare-metalice/679/467

http://www.vivafacilities.ro/vestiare-metalice/679/469

http://www.vivafacilities.ro/vestiare-metalice/679/473

http://www.vivafacilities.ro/vestiare-metalice/679/468

 

Dulapuri

http://www.vivafacilities.ro/mobilier-metalic/73/661

http://www.vivafacilities.ro/mobilier-metalic/73/660

http://www.vivafacilities.ro/mobilier-metalic/73/574

http://www.vivafacilities.ro/vestiare-metalice/679/573

http://www.vivafacilities.ro/mobilier-metalic/73/161

http://www.vivafacilities.ro/mobilier-metalic/73/157

http://www.vivafacilities.ro/vestiare-metalice/679/456

http://www.vivafacilities.ro/mobilier-metalic/73/159

 

Clasificatoare

http://www.vivafacilities.ro/mobilier-metalic/71/568

http://www.vivafacilities.ro/mobilier-metalic/71/397

Bănci

http://www.vivafacilities.ro/mobilier-metalic/74/538

http://www.vivafacilities.ro/mobilier-metalic/74/533

http://www.vivafacilities.ro/mobilier-metalic/74/537

http://www.vivafacilities.ro/mobilier-metalic/74/536

http://www.vivafacilities.ro/mobilier-metalic/74/297

Scaune/canapele:

http://www.vivafacilities.ro/scaune-canapele/81/560

http://www.vivafacilities.ro/scaune-canapele/81/378

si altele.

-să se informeze cu privire la disponibilitatea acestora de la Organizatori

–  să facă o comandă fermă.

(3) O persoană poate participa la campanie cu o singură comandă pentru care va putea alege un singur număr, indiferent de numărul produselor comandate.

(4) Organizatorul își rezervă dreptul de a înlătura orice tentativă de fraudă prin restricționarea accesului participanților care încearcă să fraudeze.

(5) Cadourile se trimit prin curier în data convenită de ambele părți, toate cheltuielile fiind suportate de Organizator.

(7) Cutiile cu cadouri vor fi sigilate, și numerotate. Fiecare participant va avea posibilitatea să aleagă numărul cutiei, telefonic, care va fi trimisă odată cu produsele comandate.

 

Capitolul 6. Condiții pentru validarea câștigătorului

(1) Pentru ca un participant să fie validat ca și câștigător al unuia dintre cele 15 de premii, acesta trebuie să îndeplinească simultan urmatoarele condiții:

–  să îndeplineasca dreptul de participare prevăzut la Cap.3;

–  să apeleze  Organizatorul în termen de maxim 7 zile de la primirea coletului și să trimită adresa de livrare la care dorește să i se expedieze premiul la data convenită de ambele părți;

(2) În cazul în care un câștigător nu respectă condițiile de validare de la cap. 6 / (1) și / sau nu apelează Organizatorul pentru a anunța câștigarea premiului, după trecerea termenului de 7 zile de la primire, acesta se anulează. Această condiție nu este valabilă și pentru cupoanele de reducere, acestea au termenul specificat.

 

Capitolul 7. Acordarea premiilor

  • În această campanie, se vor 15 cadouri: 1 fotoliu, 2 scaune de terasă, 2 scaune bucătărie, 5 umbrele și 8 vouchere reducere de 5%.

(2) Câștigătorii nu au posibilitatea de a primi contravaloarea în bani a premiului sau posibilitatea de a schimba premiul cu alte bunuri / produse din stocul Organizatorului.

(5) Expedierea premiilor la adresele specificate de către fiecare câștigător se face pe contul Organizatorului.

Capitolul 8. Încetarea campaniei

 

(1) Campania poate înceta înainte de termen numai în cazul apariției unui eveniment ce constituie forța majora, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința lor, de a continua Campania.

(2) În cazurile menționate mai sus se va emite un act adițional prin care Organizatorul va anunța public încetarea Campaniei.

(3) În situațiile avute în vedere în paragrafele (1) și (2), Organizatorul nu mai are nicio obligație către Participanții la Campanie, după cum nu au nici o obligație de rambursare a unei sume sau plata unei sume cu titlu de despăgubire sau altele asemenea.

Capitolul 9. Scopul campaniei

Campania a fost concepută cu scopul de a aduce bucurie în ziua de Paște persoanelor fără adăpost. Persoane care merită să simtă bucuria Învierii Domnului și apartenența acestei țări. Tradiționalul cozonac și ouăle roșii pot readuce zâmbetul pe fața lor. Iar tu poți fi cel care contribuie la fericirea lor.

Please follow and like us:

Comments are closed.